برگزاری نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز مسجدسلیمان 07 اسفند 1397

برگزاری نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز مسجدسلیمان

نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های نفت، تولید، توزیع و تزریق گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای 6 ماه نخست سال ۹۸ با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برگزار شد.