انرژی محور اصلی منازعه قره باغ 05 آذر 1399

انرژی محور اصلی منازعه قره باغ

به نظر می‌رسد که روسیه حاضر نیست بازار پرمصرف انرژی اروپا به کشورهایی که زمانی تحت سلطه‌اش بوده‌اند واگذار کند. به همین دلیل است که بازی جنگ قومیتی همچنان برگ برنده روسیه برای ناامن کردن منطقه و خارج ساختن رقباست. به گزارش “نبض انرژی” ، اما چگونه کشورهایی که زمانی تحت لوای روسیه با نام اتحاد […]