عراق و توسعه ذخایر عظیم گازی 01 تیر 1399

عراق و توسعه ذخایر عظیم گازی

طبق اظهارات هفته گذشته مقامات دولتی، عراق سرانجام در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه منابع گازی در دو تا سه سال آینده است.

وزارت نفت بازار گاز را به رقبا باخت 01 تیر 1399
مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز:

وزارت نفت بازار گاز را به رقبا باخت

مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز گفت: چرا با وجود تحریم‌های آمریکا، وزارت نفت با 10 کشور همسایه برای صادرات گاز مذاکره نکرد؟ می‌توانستیم 2.5 برابر روسیه به کشورهای منطقه گاز صادر کنیم اما اکنون وزارت نفت بازار صادرات گاز را به رقبا باخته است.