رسیدن درآمد پتروشیمی به ۳۴ میلیارد دلار 27 خرداد 1399
تا پنج سال دیگر

رسیدن درآمد پتروشیمی به ۳۴ میلیارد دلار

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی گفت: بر اساس برنامه‌ها در جهش سوم یعنی تا سال ۱۴۰۴، معادل ۲۷ طرح به پروژه‌ها اضافه می‌شود و ظرفیت تولید به ۱۳۰ میلیون تن افزایش می‌یابد و از این طریق نیز درآمد صنعت پتروشیمی به ۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید.