انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی 14 خرداد 1399

انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: انتقال آب بهشت‌آباد با تونل به‌هیچ‌عنوان تأییدیه زیست‌محیطی ندارد و ما با تونل به‌علت آسیب‌های محیط زیستی مخالف هستیم و تأییدیه‌ای نخواهیم داد.