پروژه پست برق ۴۰۰ کیلووات «کوثر» در ملارد افتتاح شد 03 شهریور 1398

پروژه پست برق ۴۰۰ کیلووات «کوثر» در ملارد افتتاح شد

با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران و هم زمان با دومین روز از هفته دولت پروژه پست برق ۴۰۰ کیلووات «کوثر» در ملارد افتتاح شد.