مذاکرات درباره توقف خرید نفت ایران توسط مقامات آمریکایی با کره جنوبی و ژاپن 04 اسفند 1397

مذاکرات درباره توقف خرید نفت ایران توسط مقامات آمریکایی با کره جنوبی و ژاپن

یک مقام عالی‌رتبه آمریکا در هفته جاری با هدف ترغیب کره جنوبی و ژاپن به خرید نفت این کشور و توقف خرید نفت ایران به این دو کشور سفر کرده است.