خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور 22 مهر 1399
استارت‌آپ‌های کاهنده مصرف انرژی ساختمان

خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور

اقتصادی که به این حوزه مربوط می‌شود تنها اقتصاد انرژی نیست بلکه با اقتصاد خدمات ساختمان نیز مرتبط است، درآمدهای این حوزه است که استارت آپ های فعال در بخش انرژی ساختمان را فعال می‌کند.