موفقیت شرکت ملی گاز در مهار گازهای گلخانه‌ای 15 تیر 1399

موفقیت شرکت ملی گاز در مهار گازهای گلخانه‌ای

معاون اداره کل اچ‌اس‌یی وزارت نفت در امور محیط‌ زیست اعلام کرد که عملکرد شرکت ملی گاز ایران در مهار گازهای گلخانه‌ای قابل قبول بوده است.