افشاگری مجلس از پشت پرده طرح روحانی 21 مرداد 1399

افشاگری مجلس از پشت پرده طرح روحانی

افراد خاصی در قالب این طرح می‌توانند بیایند و خریداری کنند. دولت دنبال بهره برداری از اقتصاد و زندگی مردم است.

زنگنه تسلیم شد 21 مرداد 1399

زنگنه تسلیم شد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بالاخره تسلیم شد.

انتقاد عجیب زنگنه از مخالفان 21 مرداد 1399

انتقاد عجیب زنگنه از مخالفان

زنگنه به مخالفان خود انتقاد کرد.