ذخایر انرژی، این‌بار در زباله‌های بلاتکلیف 29 دی 1397

ذخایر انرژی، این‌بار در زباله‌های بلاتکلیف

رئیس اداره کل حفاظت محیط‌ زیست شهر تهران گفت: فلزات ارزشمند، گران‌بها ،خطرناک و سمی نهفته در پسماندهای الکترونیکی این روزها به زباله‌های بلاتکلیف در کشورمان مبدل شده است.