افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در ایران 25 خرداد 1399

افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در ایران

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد.