ایران رکورد مصرف برق در دنیا را زد 15 خرداد 1399

ایران رکورد مصرف برق در دنیا را زد

مصرف روزانه برق کشور روز گذشته در حالی از مرز ۵۳ هزار مگاوات گذشت که طبق گفته سخنگوی صنعت برق کشور میزان مصرف جهانی آن به شدت کاهش یافته است.