رونق تجدید پذیرها در پساکرونا 24 اردیبهشت 1399

رونق تجدید پذیرها در پساکرونا

بعد از فائق آمدن بر کرونا قطعا وابستگی به استفاده از شبکه‌های مجازی بیشتر می‌شود و ارزش این فضا بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد.