صادرات گاز ایران به ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافت 10 تیر 1399

صادرات گاز ایران به ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافت

معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که صادرات گاز ایران در سال ۹۸ با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.