ساخت ۳۰ مزرعه بادی در ژاپن 20 تیر 1399

ساخت ۳۰ مزرعه بادی در ژاپن

ژاپن با طرح مقررات جدید و حمایت از زیرساخت، قصد دارد در یک دهه آینده در ۳۰ محل مزارع بادی احداث کند.

کمک مدل‌سازی رایانه‌ای به توسعه مزارع بادی 01 تیر 1399

کمک مدل‌سازی رایانه‌ای به توسعه مزارع بادی

پژوهشگران "دانشگاه استنفورد" در بررسی جدید خود، نوعی مدل رایانه‌ای ارائه داده‌اند که می‌تواند به توسعه بیشتر مزارع بادی کمک کند.