بازار افزایش تولید اوپک را تحمل نمیکند 05 مهر 1399

بازار افزایش تولید اوپک را تحمل نمیکند

مدیرعامل شرکت مرکوریا انرژی گفت ذخایر نفتی افزایش یافته و کاهش آن در ادامه سال جاری میلادی در صورت اجرایی شدن برنامه افزایش تولید اوپک پلاس در اوایل سال آینده، آنقدر نخواهد بود که بتواند بازار نفت را متعادل نگه دارد.