همکاری‌ دوجانبه تفاهم مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه نفت 19 اسفند 1397

همکاری‌ دوجانبه تفاهم مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه نفت

زمینه‌های همکاری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بازدید گروهی از مدیران این مرکز از پژوهشگاه بررسی شد.