صعود نفت مهارنشدنی ماند 04 اسفند 1397

صعود نفت مهارنشدنی ماند

بهای معاملات نفت روز جمعه تحت تاثیر صعود بازارهای سهام آمریکا و سایر داراییها به دلیل خوش بینی به مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن، در بالاترین حد سه ماه اخیر بسته شدند.