دریافت گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی توسط  پتروشیمی امیرکبیر  14 اسفند 1397

دریافت گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی توسط  پتروشیمی امیرکبیر 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر موفق به کسب گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی از شرکت Quality Austria شد.