خودکفایی ۹۰ درصدی در زمینه تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت 04 اسفند 1397

خودکفایی ۹۰ درصدی در زمینه تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: حدود ۹۰ درصد تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت (بنزین، گازوئیل و گاز) داخلی‌سازی شده و امکان صادرات آنها به کشورهای همسایه فراهم است.