مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است 04 دی 1399

مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است

تربتی همچنین درباره دورنمای صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه، تصریح کرد: توسعه شبکه خطوط لوله گاز در کشور به نحوی است که امکان ترانزیت، سوآپ، واردات و صادرات گاز طبیعی وجود دارد و زیرساخت‌های لازم فراهم است اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ واقعیت این است که یکی از راهبردهای ایران به عنوان دارنده گاز طبیعی، صادرات آن است و این موضوع فراموش‌شده‌ای نیست اما باید امکان تبادل و نقل و انتقال پول هم وجود داشته باشد. باید گفت که موضوع صادرات گاز در هیچ دولتی موضوع فراموش‌شده‌ای نبوده است.