اچ‌اس‌یی؛ ضامن توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی 20 اسفند 1397

اچ‌اس‌یی؛ ضامن توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اچ‌اس‌یی به عنوان پشتیبان می‌تواند توسعه هدفمند و کارآمد صنعت پتروشیمی را محقق کند.

ضرورت تسریع روند ساخت طرح پتروشیمی گچساران 14 اسفند 1397

ضرورت تسریع روند ساخت طرح پتروشیمی گچساران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر شتاب‌بخشی به روند ساخت طرح پتروشیمی گچساران تاکید کرد.