کشف ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق 05 خرداد 1399

کشف ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق

از سال ۹۸ تاکنون دریادلان نیروی دریایی سپاه ۲۳ فروند کشتی حمل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که این شناورها حامل بیش از ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل بودند.