ایران در حوزه انرژی های پاک و تجدید پذیر پتانسیل بالایی دارد 10 مهر 1399

ایران در حوزه انرژی های پاک و تجدید پذیر پتانسیل بالایی دارد

محمد درویش کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی، نیز در گفت و گو با خبرنگار نبض انرژی، ضمن اشاره به ظرفیت های مطلوب ایران در حوزه انرژی بادی، خورشیدی گفت :در برنامه پنج ساله پنجم پیش بینی شده بود که دولت 5 هزار مگابایت برق از طریق انرژی های نو فراهم کند که حتی 10درصد از این رقم هم فراهم نشد. عینا این برنامه منتقل شد به برنامه پنج ساله ششم و باز هم همان مشکل وجود دارد.