تهاتر نفت خام در راستای جهش تولید 30 اردیبهشت 1399

تهاتر نفت خام در راستای جهش تولید

ارشناس حوزه بین الملل نفت گفت: تهاتر نفت خام با هدف وصول بدهی‌های دولت در همه بخش‌ها به ویژه بخش تولیدی، پتانسیلی است که می‌تواند به تهاتر فرآورده‌های نفتی نیز تسری یابد.