دستور قالیباف در مورد طرح روحانی 26 مرداد 1399

دستور قالیباف در مورد طرح روحانی

در نهایت مقرر شد سه کمیسیون انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و در صورت ضرورت به صورت مشترک موضوع را رسیدگی و نهایی کنند.

طرح قیر رایگان در مجلس تصویب شد 30 تیر 1399

طرح قیر رایگان در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قیر رایگان موافقت کردند.