مصرف نابسامان با «سندجامع گاز» سامان می یابد 16 اردیبهشت 1399
به زودی

مصرف نابسامان با «سندجامع گاز» سامان می یابد

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به روند نامطلوب مصرف سوخت به‌ویژه گاز در کشور گفت: سند جامع بهینه‌سازی مصرف گاز به‌زودی تدوین می‌شود.

سرنوشت سهمیه بندی بنزین و اما و اگرهای آن 31 فروردین 1398

سرنوشت سهمیه بندی بنزین و اما و اگرهای آن

علی رغم انکه از فحوای کلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت چنین برداشت می شود که باید منتظر بازگشت دوباره سهمیه‌بندی و دو‌نرخی‌شدن بنزین  به مهم ترین دلیل آن یعنی مبارزه با قاچاق سوخت باشیم ولی هنوز سرنوشت بنزین مشخص نیست.