آمادگي صنعت برق در لحظه تحويل سال با بيش از 20 هزار نيروي عملياتي 28 اسفند 1397

آمادگي صنعت برق در لحظه تحويل سال با بيش از 20 هزار نيروي عملياتي

مدیرعامل توانیر گفت: به منظور حفظ پايداري شبكه برق كشور، در ايام نوروز و به ويژه لحظه تحويل سال، بيش از 20 هزار نفر از همكاران در بخش‌هاي مختلف صنعت برق مشغول به كار خواهند بود .