رشد26 درصدی درآمد مبین وان کیش در سه ماهه نخست امسال 23 تیر 1398

رشد26 درصدی درآمد مبین وان کیش در سه ماهه نخست امسال

شرکت مبین وان کیش در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 از محل فروش و یا ارائه خدمات مبلغ 89085 میلیون ریال درآمد داشته است.