احتمال افزایش قیمت نفت عربستان برای فروش به آسیا 11 اسفند 1397

احتمال افزایش قیمت نفت عربستان برای فروش به آسیا

به دنبال تقویت قیمت شاخص نفت دبی در ماه گذشته، انتظار می رود عربستان در ماه آوریل قیمت انواع نفت فروشی خود در بازار آسیا را افزایش دهد.