بهترین ماسک دنیا معرفی شد 27 مرداد 1399

بهترین ماسک دنیا معرفی شد

دانشمندان بهترین و بدترین ماسک جهان را در حفاظت از ویروس کرونا معرفی کردند.