۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کاهش تلفات برق 04 تیر 1399
مدیرعامل توانیر خبر داد

۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کاهش تلفات برق

مدیرعامل توانیر گفت: برای کاهش ۵ درصدی تلفات شبکه سراسری برق ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم که عایدی ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای منابع کشور داشته است.

کاهش مصرف برق به شیوه ساده 29 اردیبهشت 1399

کاهش مصرف برق به شیوه ساده

روز‌های گرم تابستان کم کم فرا می‌رسد و به دنبال گرم شدن هوا میزان استفاده از وسایل سرمایشی برای فرار از گرما افزوده شده و به دنبال آن مصرف برق نیز افزایش می‌یابد، اما آیا می‌دانید راهکار‌هایی برای کاهش مصرف برق وجود دارد؟