پشت پرده افزایش قیمت نفت 22 اردیبهشت 1399

پشت پرده افزایش قیمت نفت

افزایش امید بازار نسبت به بهبود تقاضا در بازار جهانی نفت باعث شده طی روزهای گذشته شاهد افزایش نسبی قیمت این حامل انرژی باشیم اما برخی کارشناسان بر این باورند که روند افزایشی تداوم نخواهد یافت.