کمبود شدید بنزین در ونزوئلا و صفهای کیلومتری 19 خرداد 1399

کمبود شدید بنزین در ونزوئلا و صفهای کیلومتری

یک هفته پس از راه‌اندازی سیستم نرخ دوگانه که با هدف کاهش کمبود شدید بنزین از سوی دولت ونزوئلا صورت گرفت، صدها ونزوئلایی همچنان برای پر کردن باک خودرویشان در صفهای کیلومتری منتظر می‌مانند.