قطع برق عراق درصورت عدم‌پرداخت بدهی ایران ۰۸ دی ۱۳۹۹

قطع برق عراق درصورت عدم‌پرداخت بدهی ایران

بر اساس گزارش پلاتس، عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است و طبق جدیدترین نظرسنجی اس اند پی گلوبال پلاتس از تولید اوپک پلاس، این کشور در نوامبر ۳.۸۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که مطابق با سهمیه تولیدش بود، اما کاهش جبرانی که برای جبران تولید بالاتر در ماه‌های پیش در نظر گرفته شده است را انجام نداد.

تدوین برنامه ۰۹۹ برای پیک تابستان سال آینده ۱۴ آبان ۱۳۹۸

تدوین برنامه ۰۹۹ برای پیک تابستان سال آینده

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برای پیک تابستان سال آینده برنامه‌ای تحت عنوان ۰۹۹ تدوین شده است، گفت: این برنامه به معنای خاموشی صفر برای تابستان سال آینده است.