۲۵۰۰ تومان، قیمت تمام شده آب در تهران 09 تیر 1399

۲۵۰۰ تومان، قیمت تمام شده آب در تهران

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است که از مردم به ازای هر متر مکعب ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود و این در حالی است که قیمت آب کانادا یک دهم ایران تخمین زده شده است.