چین خواستار حفظ و اجرای دقیق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت شد 02 دی 1399

چین خواستار حفظ و اجرای دقیق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت شد

وی در سخنان خود علت کاهش تعهدات برجامی ایران را خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن علیه کشورمان دانست و افزود اوضاع هسته‌ای ایران با توجه به تصمیم «جو بایدن» برای بازگرداندن آمریکا به برجام، به نقطه حساسی رسیده است.