چرا غول‌های نفتی از خزر می‌روند؟ ۰۱ آبان ۱۳۹۸

چرا غول‌های نفتی از خزر می‌روند؟

غول‌های نفتی دو پروژه دریای خزر در قزاقستان را به دلیل هزینه‌های بالا و سودآوری پایین ترک می‌کنند.