ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو و مشکلات زیست محیطی ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو و مشکلات زیست محیطی

ورود فاضلاب، زباله، آب غسالخانه و نخاله‌های ساختمانی به رودخانه قره‌سو شهر کرمانشاه سال‌های متمادی به یک دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده است.