عضو کمیسیون انرژی مجلس: خام فروشی تنها پتانسیل پتروشیمی نیست 06 اردیبهشت 1399

عضو کمیسیون انرژی مجلس: خام فروشی تنها پتانسیل پتروشیمی نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعتی پایدار و جذاب، نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد و با بهره‌گیری از منابع موجود در مسیر توسعه، خلق ارزش می‎کند.