تاثیر قرارداد ۲۵ ساله با چین در صنعت نفت چیست؟ ۰۹ فروردین ۱۴۰۰

تاثیر قرارداد ۲۵ ساله با چین در صنعت نفت چیست؟

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است قطعا قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین تاثیر زیادی بر شرایط دو کشور دارد، از طرفی موجب افزایش تولید و صادرات انرژی ایران خواهد شد و از طرف دیگر موجب ایجاد امنیت انرژی برای چین می‌شود که نیاز روز افزون به انرژی دارد.