بازی قدرت، ‌ فتیله نفت را پایین کشید ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

بازی قدرت، ‌ فتیله نفت را پایین کشید

قیمت نفت که در هفته‌های گذشته روند رو به رشدی به خود گرفته بود، ‌ به دنبال تغییرات سیاسی از برکناری وزیر نفت عربستان گرفته تا اخراج مشاور امنیت ملی کاخ سفید و افزایش تولید اوپک، ‌ هفته گذشته را با کاهشی ۲ درصدی به پایان برد.