قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به دولت ابلاغ شد 13 آذر 1399

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به دولت ابلاغ شد

مخالفت روحانی با مصوبه مجلس در مورد انرژی هسته ای روحانی: دولت مصوبه مجلس را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر می‌داند. به دلیل پروتکل های بهداشتی به مجلس نرفتم و نه مسئله دیگر .