تسریع در اجرایی شدن طرح‌های گردشگری سدها ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

تسریع در اجرایی شدن طرح‌های گردشگری سدها

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به تاکید سال گذشته رییس جمهوری درباره لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سدها و تاسیسات آبی برای گردشگری، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری آبی به ویژه در سدهای کشور شد.