رفع بیکاری با حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر 31 خرداد 1399

رفع بیکاری با حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس بروکراسی اداری را یکی از موانع ایجاد سود و اشتغال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: عدم خرید تضمینی برق مشکل دیگر تولیدکنندگان است.