22 آذر 1399

فیسالیس عروسک انرژی زا/تصویری/کامل

خواص علمی عروسک پشت پرده/تصویری/کامل/به دلیل قرار گرفتن در لفاف کاغذی شکل فاقد هرگونه آلودگی و عوامل بیماری زا است و بدون نگهداری در یخچال بیش از ۱۰ روز ماندگاری دارد و در صورت نگهداری در یخچال حدود ۲ ماه مدت زمان ماندگاری این میوه نیز افزایش می یابد. عروسک پشت پرده، کاکنج با نام […]