افزایش تقاضای فولاد به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر 25 تیر 1399

افزایش تقاضای فولاد به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

انتظار می‌رود که با تغییر فعالیت BP، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نفت در جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضای فولاد افزایش چشم‌گیری داشته باشد.