اعلام لیست مالیات دهندگان تولیدکنندگان پسماند مخرب محیط زیست 06 اردیبهشت 1399

اعلام لیست مالیات دهندگان تولیدکنندگان پسماند مخرب محیط زیست

طبق قانون بودجه سال ۹۸ تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای پسماند مخرب محیط زیست باید مالیات بپردازند.