جدیدترین خودروی برقی جهان 28 مهر 1399

جدیدترین خودروی برقی جهان

ارتفاع ماشین بیست سانتی‌متر بلندتر شده و چرخ‌ها و سیستم کمک‌فنرش مناسب برای مسیر‌ ناهموار طراحی شده است.